[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)bác xem lại trong pacman.conf có gì lạ không ah :-D

2012/12/16 maikhai <[email protected]>
Bạn nào gặp vụ này rồi xin cho biết cách xử lý trường hợp này nên như thế nào? Cám ơn.

[[email protected] fota]# pacman -Syu
:: Synchronizing package databases...
 core is up to date
 extra is up to date
 community is up to date
:: Starting full system upgrade...
warning: linux: ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)
 there is nothing to do

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'