[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT: Bạn giống người nước nào?Cái này không dính gì đến Archlinux hết, nhưng biết mình giống người nước nào không chừng cũng là một việc hay. Vào đây để thử (kết quả sau khi làm thì tôi giống một người Bangladesk):
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/12/121215_ibm_calculation.shtml

(Coi như để thư giãn chủ nhật, đừng ném đá trúng đầu đau lắm)