[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)> Xem không hiểu gì hết nhưng thấy có mấy dòng này, chắc là nó?
> # Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
> IgnorePkg   =linux
> IgnoreGroup =gnome

Là nó đó bác ơi, Option IgnorePkg để bỏ qua một gói mà.
Mà sao "tự nhiên" nó chui vô được đây hay vậy ta


--
Quang