[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)chắc bác update gói nào yêu cầu kernel long term support nó ra thế :D

Vào 11:13 Ngày 17 tháng 12 năm 2012, maikhai <[email protected]> đã viết:
Vào 08:45:12 UTC+7 Thứ hai, ngày 17 tháng mười hai năm 2012, Nguyễn Quang đã viết:
> > Xem không hiểu gì hết nhưng thấy có mấy dòng này, chắc là nó?
> > # Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
>
>
>
> > IgnorePkg   =linux
> > IgnoreGroup =gnome
> Là nó đó bác ơi, Option IgnorePkg để bỏ qua một gói mà.
> Mà sao "tự nhiên" nó chui vô được đây hay vậy ta
>
>
>
>
> --
> Quang

Từ thuở khai thiên lập địa nó như thế nào thì nay nó như thế chứ có dám mó d... ngựa đâu? Bây giờ quất đại vào cái dấu # rồi -Syy -Syu, nó làm một cái rẹt. Reboot nín thở.
Tada! Tốt quá.--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'