[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ignoring package upgrade (3.6.5-1 => 3.6.10-1)

2012/12/17 Ngô Huy <[email protected]>
chắc bác update gói nào yêu cầu kernel long term support nó ra thế :D


Tất cả các việc mình biết làm là cắm cổ chạy pacman -Syu rồi halt, sau vài ba ngày dùng máy. Ngoài ra thì cũng copy&paste này nọ vài ba câu lệnh chớp ở đâu đó. Rất hên là Arch "vẫn chạy tốt" mà không ngoẻo.
Công nhận dùng Arch vui hơn mấy cái kia :)

--
m k h _ s g n