[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: địa điểm offline 7 lúc 3h chiều ngày 23/12/2012Vào 14:46:17 UTC+7 Chủ nhật, ngày 23 tháng mười hai năm 2012, Võ Hoàng Sang đã viết:
> Em ngồi trên lầu , mặc áo Arch Linux, mời bác lên cho vui :D

Có ai đang online không cho mình xin cái số phone của KyAnh hoặc AnNguyen. Gọi hoài cái số 887258 gì đấy mà không được.
Cám ơn.