[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vài lỗi nhỏ xuất hiện sau khi chạy pacman -SyuSau khi chay pacman với Syy và Syu, tắt máy đi ngủ sáng ra mở lại thì :

* Bị hỏi để re-config
* ibus-unikey phải re-install và phải gọi lại mới dùng được.

Không biết còn gì nữa vì chưa xài tới.