[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vài lỗi nhỏ xuất hiện sau khi chạy pacman -Syuý bác hỏi về e17 phải không? tại mấy hôm trước e17 xài bản prelease,
giờ qua bản release chính thức bị vậy. Sau này chắc không thế nữa. Cháu
cũng bị và nhăn nhó trên kênh irc đây
	http://www.enlightenment.org/ss/e-50d80de29aa092.48495664.jpg

Xài ibus trong e17 thì chỉ việc chọn như ở đây
	http://archlinuxvn.org/blog/~icy/e17/#cu-hnh-b-g-ting-vit-vi-ibus

On Tue, 25 Dec 2012 14:52:06 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Sau khi chay pacman với Syy và Syu, tắt máy đi ngủ sáng ra mở lại
> thì :
> 
> * Bị hỏi để re-config
> * ibus-unikey phải re-install và phải gọi lại mới dùng được.
> 
> Không biết còn gì nữa vì chưa xài tới. 
> --
I am ... 5 dog years old.