[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .. . . rồi bỗng nhiên tịt sound.
Chạy pacman để reinstall alsa, vlc, pulseaudio các thứ nhưng vẫn không nghe thấy gì nữa. Kéo tất cả các nút chỉnh âm lượng lên mút chỉ nhưng cái LED vẫn là mầu đỏ (mọi lần chỉ dí ngón tay vào là nó chuyển mầu xanh).
Hết phép rồi. Chỉ cách đi các bạn!
Cám ơn.