[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .nếu bác dùng e17 thì xin báo cho bác biết là cái configure mixexer của
nó dở chứng thì phải. bác phải chọn cấu hình rồi tăng phần PCM. Phần
Output của card âm thanh có nhiều kênh (master, PCM,...) cháu cũng 0
rành, nhưng chỉnh PCM và master lên sẽ giải quyết được . Nếu dùng dòng
lệnh (alsamixer) thì cũng chỉnh tương tự


On Mon, 31 Dec 2012 01:50:18 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> . . . rồi bỗng nhiên tịt sound.
> Chạy pacman để reinstall alsa, vlc, pulseaudio các thứ nhưng vẫn
> không nghe thấy gì nữa. Kéo tất cả các nút chỉnh âm lượng lên mút chỉ
> nhưng cái LED vẫn là mầu đỏ (mọi lần chỉ dí ngón tay vào là nó chuyển
> mầu xanh). Hết phép rồi. Chỉ cách đi các bạn! Cám ơn.
> --
I am ... 5 dog years old.