[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .Vào 16:50:26 UTC+7 Thứ hai, ngày 31 tháng mười hai năm 2012, Anh K. Huynh đã viết:
> nếu bác dùng e17 thì xin báo cho bác biết là cái configure mixexer của
> 
> nó dở chứng thì phải. bác phải chọn cấu hình rồi tăng phần PCM. Phần
> 
> Output của card âm thanh có nhiều kênh (master, PCM,...) cháu cũng 0
> 
> rành, nhưng chỉnh PCM và master lên sẽ giải quyết được . Nếu dùng dòng
> 
> lệnh (alsamixer) thì cũng chỉnh tương tự
> 
> 
> 
> 
> 
> On Mon, 31 Dec 2012 01:50:18 -0800 (PST)
> 
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > . . . rồi bỗng nhiên tịt sound.
> 
> > Chạy pacman để reinstall alsa, vlc, pulseaudio các thứ nhưng vẫn
> 
> > không nghe thấy gì nữa. Kéo tất cả các nút chỉnh âm lượng lên mút chỉ
> 
> > nhưng cái LED vẫn là mầu đỏ (mọi lần chỉ dí ngón tay vào là nó chuyển
> 
> > mầu xanh). Hết phép rồi. Chỉ cách đi các bạn! Cám ơn.
> 
> > 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.

Logout qua KDE : sound OK! Ky qua he? (nhung mat Ibus khong go TV duoc).