[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .> Logout qua KDE : sound OK! Ky qua he? (nhung mat Ibus khong go TV duoc).

Vào KDE nghe nhạc một hồi, logout rồi qua E17 thử xem: lại nghe được như chưa có gì xẩy ra. Gõ tv cũng OK luôn.
Chỉ biết ngạc nhiên thôi, vì chẳng hiểu ất giáp gì hết.