[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .On Mon, 31 Dec 2012 04:35:42 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> 
> > Logout qua KDE : sound OK! Ky qua he? (nhung mat Ibus khong go TV
> > duoc).
> 
> Vào KDE nghe nhạc một hồi, logout rồi qua E17 thử xem: lại nghe được
> như chưa có gì xẩy ra. Gõ tv cũng OK luôn. Chỉ biết ngạc nhiên thôi,
> vì chẳng hiểu ất giáp gì hết.


Chắc mấy đồ chơi (kde apps nào đó!?) chiếm dụng tài nguyên thôi bác.
Nghe được là vui rồi :D 


--
I am ... 5 dog years old.