[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hàng vềCảm ơn bạn An quá trời trời luôn ^^

On Tue, 1 Jan 2013 11:57:58 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 34 hình, hiện vẫn còn đang upload.
> 
> Còn vài hình các bạn chụp bị cháy sáng hay quá tối tớ chưa nghĩ cách
> cứu đc. Tạm thời 34 tấm này đã.
> --
I am ... 5 dog years old.