[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hàng vềHehe, cảm ơn bạn An. Nói chung vậy là đẹp rồi, tấm nào mà không cứu được
thì ... bỏ luôn cũng được, ráng làm gì :3


Vào 12:09 Ngày 01 tháng 1 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Cảm ơn bạn An quá trời trời luôn ^^

On Tue, 1 Jan 2013 11:57:58 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 34 hình, hiện vẫn còn đang upload.
>
> Còn vài hình các bạn chụp bị cháy sáng hay quá tối tớ chưa nghĩ cách
> cứu đc. Tạm thời 34 tấm này đã.
>--
I am ... 5 dog years old.--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk [at] gmail [dot] com
[Y!M] quangteospk