[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .Ý mình muốn nói "độ trễ sau khi nhấn chuột": chuôt thì bóp cò rồi, mà không thấy trên màn hình có gì nhúc nhích, cỡ chừng ăn xong bữa cơm, tức là chừng 1 giây, thì cái menu mới chịu nhô lên, giống như mặt trời vĩ đại tà tà rọi sáng cho nhân loại từ phương đông thoát ra cơn tăm tối ...
:)
2013/1/1 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 31 Dec 2012 14:03:45 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Bây giờ trở về E17 bình thường, lại nghe
> Moonlight lai rai ngon lành. Cứ bình tĩnh update tiếp tục chứ nhỉ?

Tới luôn bác :D

> Càng ngày càng thấy khoái Arch mấy cái chỗ này, tuy cũng còn khối
> việc chưa làm được (ví dụ delay mò chưa ra để chỉnh, báo hại nhấn
> chuột rồi lại hồi hộp chờ hệ thống ngâm cứu gì đó rồi mới nhảy ra cái
> mình cần! Chỉnh con số mili-giây đó ở đâu vậy cà?)

Vẫn chưa hiểu bác gặp vụ "delay" này thế nào?


--
I am ... 5 dog years old.--
m k h _ s g n