[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .2013/1/1 Ngô Huy <[email protected]>
dạo này cháu cũng hí hoáy với con chuột, bác dùng lệnh này xem xset m 3 8 :-D[[email protected] fota]# xset m 3 8
No protocol specified
xset:  unable to open display ":0.0"

Vậy à sao hè? 
 
--
m k h _ s g n