[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .bác vào X chưa ah, hay vẫn còn ngoài console ah :D

Vào 15:17 Ngày 01 tháng 1 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
2013/1/1 Ngô Huy <[email protected]>
dạo này cháu cũng hí hoáy với con chuột, bác dùng lệnh này xem xset m 3 8 :-D[[email protected] fota]# xset m 3 8
No protocol specified
xset:  unable to open display ":0.0"

Vậy à sao hè? 
 
--
m k h _ s g n

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'