[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .

2013/1/1 Ngô Huy <[email protected]>
bác vào X chưa ah, hay vẫn còn ngoài console ah :DChưa. Phải ra ngoài Đêm Đông à?
 
--
m k h _ s g n