[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .lệnh đó chỉ chạy trong chế độ đồ họa thôi bác ah :-D

Vào 15:43 Ngày 01 tháng 1 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:


2013/1/1 Ngô Huy <[email protected]>
bác vào X chưa ah, hay vẫn còn ngoài console ah :DChưa. Phải ra ngoài Đêm Đông à?
 
--
m k h _ s g n

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'