[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .

2013/1/1 Ngô Huy <[email protected]>
lệnh đó chỉ chạy trong chế độ đồ họa thôi bác ah :-D


Thì mấy dòng output đó là chạy trong GUI mà.
Hai con 0 toòng teng là sao hè. 
--
m k h _ s g n