[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .bình thường thì bác chạy mặc định là DISPLAY 0.0 mà nhỉ dòng đó báo bác đang chạy ở một DISPLAY mà nó không xác định được :-( ca này khó, nhờ các anh vào hỗ trợ ah :-(
Vào 16:27 Ngày 01 tháng 1 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:


2013/1/1 Ngô Huy <[email protected]>
lệnh đó chỉ chạy trong chế độ đồ họa thôi bác ah :-D


Thì mấy dòng output đó là chạy trong GUI mà.
Hai con 0 toòng teng là sao hè. 
--
m k h _ s g n

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'