[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .Ghi thêm cho mục này:

Giờ mới biết có một rừng thế này nếu chạy xset với q:
[[email protected] ~]$ xset q
Keyboard Control:
  auto repeat:  on    key click percent:  0    LED mask:  00000000
  XKB indicators:
    00: Caps Lock:   off    01: Num Lock:    off    02: Scroll Lock: off
    03: Compose:     off    04: Kana:        off    05: Sleep:       off
    06: Suspend:     off    07: Mute:        off    08: Misc:        off
    09: Mail:        off    10: Charging:    off    11: Shift Lock:  off
    12: Group 2:     off    13: Mouse Keys:  off
  auto repeat delay:  660    repeat rate:  25
  auto repeating keys:  00ffffffdffffbbf
                        fadfffefffedffff
                        9fffffffffffffff
                        fff7ffffffffffff
  bell percent:  50    bell pitch:  400    bell duration:  100
Pointer Control:
  acceleration:  2/1    threshold:  4
Screen Saver:
  prefer blanking:  yes    allow exposures:  yes
  timeout:  0    cycle:  5
Colors:
  default colormap:  0x20    BlackPixel:  0x0    WhitePixel:  0xffffff
Font Path:
  /usr/share/fonts/misc/,/usr/share/fonts/TTF/,/usr/share/fonts/OTF/,/usr/share/fonts/Type1/,built-ins
DPMS (Energy Star):
  Standby: 600    Suspend: 600    Off: 600
  DPMS is Disabled
[[email protected] ~]$ 

Không hiểu món mì xào xset m 2 8 (hoặc m 3 6) nó ứng vào cái thực đơn nào :)2013/1/2 maikhai <[email protected]>
Thử với mấy số khác nhau, nhưng với số nào thì sau khi chạy lệnh, desktop nháng một cái (chắc là có xi-nhê), thì nhấn chuột thấy menu và cửa sổ display ra cũng nhanh ... như nhau -- cảm giác thế.

[[email protected] ~]$ xset m 2 8
[[email protected] ~]$ xset m 2 6
[[email protected] ~]$ xset m 3 6
[[email protected] ~]$


Hiện đang ở desktop với xset m 3 6.

2013/1/2 Ngô Huy <[email protected]>
xset m default

bác xem default nó bao nhiêu rồi tăng lên nhé ^^
xset không phụ thuộc vào DE nên để trong .xinitrc thì cái nào cũng được, chỉnh tới khi vừa ý thì thôi bác ah :D

Vào 12:35 Ngày 02 tháng 1 năm 2013, Tan Tran <[email protected]> đã viết:

xset m a t
A là tỉ số tăng tốc so với bình thường. T là khoảng cách để biết là tăng tốc.
xset m 2 8 là khi mình di chuột nhanh quá 8 pixel linux sẽ kích hoạt chế độ tăng tốc và cho pointer đi nhanh gấp 2 lần bình thường
xset m 1 1 sẽ nhanh chóng đưa pointer vào chế độ tăng tốc nhưng lại không tăng tốc do tỉ lệ tăng là 1. Vậy nên ko ai thích cái setting này đâu


--
m k h _ s g n--
m k h _ s g n