[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .
Đây nè bác ơi :-D
Pointer Control:
  acceleration:  2/1    threshold:  4
của bác vẫn mặc định là 2/1 và 4 mà :-D

Vào 22:43 Ngày 02 tháng 1 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'