[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] (1/1) removing terminal (5/5) installing xfce4-terminal, Bravo!On Wed, 2 Jan 2013 14:18:44 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Từ hồi cài Arch đến giờ, cứ phải nhấn chuột để xài cái xTerm theo
> default nằm chình ình trên desktop, rồi loay hoay kiếm xài cái
> Konsole trng menu để thay thế (cho dễ đọc hơn) nhưng vẫn chưa vừa ý,
> trong bụng tức anh ách. Hôm nay thấy họ chơi cái terminal rồi thay
> bằng cái xfce4-terminal, mở chạy ngọt xớt, fonts to dễ coi, đã quá!

vte, gnome-terminal, xfce4-terminal là hàng dễ xơi dễ chỉnh đó bác.
nhưng nhiều khi nó cũng tưng tưng hy vọng là bác sẽ không bị nó hành :D
xterm thì chỉnh rất là vất vả, cháu vẫn dùng chỉ vì đơn giản là quen từ
hồi nào tới giờ rồi (cả chục năm rồi thì phải :D)  thêm lý do nữa là
dùng terminal xịn thì nó có nhiều tab làm đồ chơi, nhưng tab của
*-terminal thường mất luôn sau khi tắt cửa sổ chính nên thôi cứ đá
xterm + screen cho ngon cho rồi ^^

--
I am ... 5 dog years old.