[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .không hiểu gì luôn bà con ơi mình chỉnh trong e17 mô-đun setting mà chả
thấy gì khác biệt hết á cứu cứu :D 

On Wed, 2 Jan 2013 23:57:48 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Đây nè bác ơi :-D
> *Pointer Control:*
> *  acceleration:  2/1    threshold:  4
> của bác vẫn mặc định là 2/1 và 4 mà :-D
> *
> 
> Vào 22:43 Ngày 02 tháng 1 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã
> viết:
> 
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.