[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Ngày nào cũng UPDATE, rồi bỗng nhiên . . .

2013/1/3 Ngô Huy <[email protected]>
anh có Xorg.conf chình gì hay không ah :-D anh cứ xset m 1/2 4 sẽ thấy khác biệt :-D

Vào 06:34 Ngày 03 tháng 1 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:


không hiểu gì luôn bà con ơi mình chỉnh trong e17 mô-đun setting mà chả
thấy gì khác biệt hết á cứu cứu :D

On Wed, 2 Jan 2013 23:57:48 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Đây nè bác ơi :-D
> *Pointer Control:*
> *  acceleration:  2/1    threshold:  4
> của bác vẫn mặc định là 2/1 và 4 mà :-D
> *
>
> Vào 22:43 Ngày 02 tháng 1 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã
> viết:

Té ra "m 3 8" không bằng "m 1/2 4" à? Gõ cái trước chạy cũng vậy vậy, gõ cái sau chạy cũng vậy vậy (NHƯNG chắc là có sự khác biêt, phải đo bằng nano giây mới thấy được).

Lệnh xset q nó nhả ra một tràng đạn tối tăm mặt mũi, chẳng biết đâu mà lần.

--
m k h _ s g n