[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhập

2013/1/3 hoctro <[email protected]>
Tóm lại là vẫn có 2 câu hỏi :
1-Disable cái hình hiện ra sau khi đăng nhập để vào thẳng Desktop trên GNOME như thế nào ?
2-Tăng tốc tối đa khởi động cho Arch thế nào ?

@maikhai: Chào bác, cháu cũng mê Arch lắm rồi bác ạ.


Gõ đại vào google
arch auto user login with nopasswd

Gúc nó ra một tràng đạn tha hồ bắn. Bắn hoài là phải trúng.
Chơi Linux có cái sướng là đó đó :)

--
m k h _ s g n