[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpNhư vậy nếu disable gdm thì cái kiểu hiện hình ảnh kia nó cũng mất :-? Nếu em disable gdm thì mình sẽ đăng nhập trên màn hình đen sì kiểu terminal đúng không ?


On Thursday, January 3, 2013 4:49:07 PM UTC+7, NgoHuy wrote:
> Vậy là bạn này xài GDM rồi =)) lạy cụ học trò, đọc wiki Arch đi, ngon bổ rẻ không đọc còn than :|
> 
> 
> Vào 16:37 Ngày 03 tháng 1 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
> 
> 
> 
> 
> 
> 2013/1/3 hoctro <[email protected]>
> 
> 
> 
> 
> Tóm lại là vẫn có 2 câu hỏi :
> 1-Disable cái hình hiện ra sau khi đăng nhập để vào thẳng Desktop trên GNOME như thế nào ?
> 
> 2-Tăng tốc tối đa khởi động cho Arch thế nào ?
> 
> 
> 
> @maikhai: Chào bác, cháu cũng mê Arch lắm rồi bác ạ.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Gõ đại vào google
> arch auto user login with nopasswd
> 
> 
> Gúc nó ra một tràng đạn tha hồ bắn. Bắn hoài là phải trúng.
> 
> Chơi Linux có cái sướng là đó đó :)
> 
> -- 
> m k h _ s g n
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> 
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> 
>  
> 
>  
> 
> 
> 
> 
> -- 
> 
> 
> 'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'