[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpĐã thử cài slim và lỗi ầm ầm, nên em chơi gdm.
Bây giờ không nói chuyện bỏ gdm, mà đặt vấn đề là vẫn dùng gdm, nhưng làm sao tắt cái hình hiên ra sau khi đăng nhập kia đi ? gdm setting không có nút tắt, mà em dùng máy tính không thích để autologin, vì ở phòng nhiều người.
On Thursday, January 3, 2013 5:35:06 PM UTC+7, NgoHuy wrote:
> Đúng bạn ah :3 đã bảo bạn google auto login arch wiki thử xem ;-)
> 
> 
> Vào 17:21 Ngày 03 tháng 1 năm 2013, hoctro <[email protected]> đã viết:
> 
> Như vậy nếu disable gdm thì cái kiểu hiện hình ảnh kia nó cũng mất :-? Nếu em disable gdm thì mình sẽ đăng nhập trên màn hình đen sì kiểu terminal đúng không
> >