[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpCháu chỉ biết có gnome và xfce, nghe chú bảo mới biết e17, vậy để cháu thử xem sao. Thời gian khởi động máy từ lúc nhấn nguồn đến khi hiện màn hình đăng nhập của chú là bao nhiêu ạ ?


On Thursday, January 3, 2013 3:20:52 AM UTC-8, maikhai wrote:
> Neu phong nhieu nguoi ma muon giu bi mat thi nen chiu kho vao bang terminal va go passwd. Xai GUI bat buoc phai chon 1 trong 2: login/autologin. Neu chon login thi co the thay doi cai box mau me xanh do den trang gi do.
> 
> Nhung luc dau ban noi muon cho nhanh, vay sao khong thu dung E17?
> 
> Sent from my BlackBerry® smartphone
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> 
> From: hoctro <[email protected]>
> 
> Sender: [email protected]
> 
> Date: Thu, 3 Jan 2013 03:09:20 
> 
> To: <[email protected]>
> 
> Reply-To: [email protected]
> 
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhập
> 
> 
> 
> Đã thử cài slim và lỗi ầm ầm, nên em chơi gdm.
> 
> Bây giờ không nói chuyện bỏ gdm, mà đặt vấn đề là vẫn dùng gdm, nhưng làm sao tắt cái hình hiên ra sau khi đăng nhập kia đi ? gdm setting không có nút tắt, mà em dùng máy tính không thích để autologin, vì ở phòng nhiều người.
> 
> On Thursday, January 3, 2013 5:35:06 PM UTC+7, NgoHuy wrote:
> 
> > Đúng bạn ah :3 đã bảo bạn google auto login arch wiki thử xem ;-)
> 
> > 
> 
> > 
> 
> > Vào 17:21 Ngày 03 tháng 1 năm 2013, hoctro <[email protected]> đã viết:
> 
> > 
> 
> > Như vậy nếu disable gdm thì cái kiểu hiện hình ảnh kia nó cũng mất :-? Nếu em disable gdm thì mình sẽ đăng nhập trên màn hình đen sì kiểu terminal đúng không
> 
> > >
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/