[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpOn Thu, 3 Jan 2013 14:58:03 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Hehe! Cai lang Arch be teo teo nay the ma nhieu chuyen cuoi qua nhi. 

lâu lâu cãi nhau cho vui vẻ nhà cửa bác :D

--
I am ... 5 dog years old.