[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpÝ mình không nói chuyện cãi nhau. Là nói cái làng bé tẻo này nếu cứ cười hoài để chơi thế này thì lấy ai đi cày đây.
Đùa tí thôi. Bây giờ nhân có chuyện cười này thử nói chuyện nghiêm túc:

Là thế này: Nếu một "lính mới" (đó là do tự khai, có khi đai đen tam đẳng rồi mà khai lếu để ăn gian không chừng) mà mới đặt chân lên ngạch cửa đã bị sửa lưng vài phát lấy đẹp, thì anh ta chưa chừng chán quá lập tức lủi mất, làng ta làm sao mà tăng dân số lên được. Phải ra cái điều hân hoan chào đón, dụ khỉ vô sâu, rồi mới phát cho cái cuốc bảo tăng gia sản xuất được chứ.
Lâu dần làng thành to, ta bắt nạp thuế mới cho vào, thế là thành cái tập thể vững mạnh nhiều tiền, tiến lên phía trước . . .

(Ghi chú: tiến lên để làm gì thì ... chịu, không biết được)On Thu, Jan 3, 2013 at 10:02 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Thu, 3 Jan 2013 14:58:03 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Hehe! Cai lang Arch be teo teo nay the ma nhieu chuyen cuoi qua nhi.

lâu lâu cãi nhau cho vui vẻ nhà cửa bác :D

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/

--
m k h _ s g n