[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpOn Thu, 3 Jan 2013 03:09:20 -0800 (PST)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Đã thử cài slim và lỗi ầm ầm, nên em chơi gdm.
> Bây giờ không nói chuyện bỏ gdm, mà đặt vấn đề là vẫn dùng gdm, nhưng
> làm sao tắt cái hình hiên ra sau khi đăng nhập kia đi ? gdm setting
> không có nút tắt, mà em dùng máy tính không thích để autologin, vì ở
> phòng nhiều người.

Đọc lại chưa hiểu ý bạn. Không biết cái màn hình bạn nói là cái gì? Nếu
có smartphone bạn chụp một phát gửi lên cho mọi người coi. Lúc đầu
mình hiểu bạn nói tới cái màn hình chờ của KDe nhưng giờ mình thấy mình
hiểu sai ý bạn rồi :D vì bạn xài GNOME. Mà xài cái gì cũng thế (kde,
gnome, e17, xfce) sau khi đăng nhập phải có thời gian để wm/dm nạp vào
các giao diện đồ họa cần thiết. tắt đi thì cũng 0 ích lợi gì? Theo bạn
thì tát đi sẽ có lợi gì!?

còn nếu bạn muốn máy chạy nhanh hơn thì là chuyện khác.


--
I am ... 5 dog years old.