[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpOn Thu, 3 Jan 2013 17:35:06 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Đúng bạn ah :3 đã bảo bạn google auto login arch wiki thử xem ;-)

chắc 0 phải vấn đề với login. Mà là "post login". Cái màn hình chờ
(splash screen) của gnome đó Huy. Đoán vậy nhưng chờ khổ chủ post cái
hình lên coi thôi :D

--
I am ... 5 dog years old.