[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

raid 0 on loopback devicedo đĩa cứng laptop quá chậm (5400 rpm) nên mình nghĩ trò thử raid0 (nổi
tiếng nhanh :D) trên loopback device:D lệnh quên rồi nhưng các bước thì
như sau

* tạo hai tập tin (bằng dd if=/dev/zero) a.img, b.img
* tạo hai loopback device ứng với hai tập tin trên, /dev/loop{1,2}
* tạo đĩa raid 0 (/dev/md0, level=stripe) dùng hai đĩa loopback vừa nói
* tạo phân vùng /dev/md0p1 dùng ext4
* kiểm tra tốc độ (dùng dd)

kết quả:
* tốc độ (ghi) trên native disk: tầm 60MB/s
* tố độ (ghi) trên /dev/md0p1 ở trên: tầm 20MB/s

vây là lòng vòng qua hai cái mô-đun (loop, raid0) bị rớt mất 20MB/s

kết luận:

* đừng nghĩ lung tung, bỏ tiền mua ssd hoặc tìm cách xài ramdisk :D

have fun^^

--
I am ... 5 dog years old.