[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] raid 0 on loopback devicekyanh tính yr old bằng D-year là phải òi ...

Ng ta xài raid 0 là double hoặc n-up HDD physical drive -20..40% logical processing ... giống như kiểu xe 100 phân khối hiệu suất khoảng 160% xe 50cc ...

Đèng này, Ku Kỳ chơi trò ... vẽ thêm cái xi lanh lên bửng con cub 81 ... xong rồi ....để số 1, rú ga .... kêu xe chạy chậm hơn bình thường ....

Bó :)


2013/1/3 Anh K. Huynh <[email protected]>

do đĩa cứng laptop quá chậm (5400 rpm) nên mình nghĩ trò thử raid0 (nổi
tiếng nhanh :D) trên loopback device:D lệnh quên rồi nhưng các bước thì
như sau

* tạo hai tập tin (bằng dd if=/dev/zero) a.img, b.img
* tạo hai loopback device ứng với hai tập tin trên, /dev/loop{1,2}
* tạo đĩa raid 0 (/dev/md0, level=stripe) dùng hai đĩa loopback vừa nói
* tạo phân vùng /dev/md0p1 dùng ext4
* kiểm tra tốc độ (dùng dd)

kết quả:
* tốc độ (ghi) trên native disk: tầm 60MB/s
* tố độ (ghi) trên /dev/md0p1 ở trên: tầm 20MB/s

vây là lòng vòng qua hai cái mô-đun (loop, raid0) bị rớt mất 20MB/s

kết luận:

* đừng nghĩ lung tung, bỏ tiền mua ssd hoặc tìm cách xài ramdisk :D

have fun^^

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/