[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] raid 0 on loopback deviceĐiện thoại vertu nano vàng do Nokia sản xuất

	http://vonhudieu.net/zen/picture.php?/1032/category/icy-gears

:D

On Fri, 4 Jan 2013 00:37:58 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> kyanh tính yr old bằng D-year là phải òi ...
> 
> Ng ta xài raid 0 là double hoặc n-up HDD physical drive -20..40%
> logical processing ... giống như kiểu xe 100 phân khối hiệu suất
> khoảng 160% xe 50cc ...
> 
> Đèng này, Ku Kỳ chơi trò ... vẽ thêm cái xi lanh lên bửng con cub
> 81 ... xong rồi ....để số 1, rú ga .... kêu xe chạy chậm hơn bình
> thường ....
> 
> Bó :)
> 
> 
> 2013/1/3 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> >
> > do đĩa cứng laptop quá chậm (5400 rpm) nên mình nghĩ trò thử raid0
> > (nổi tiếng nhanh :D) trên loopback device:D lệnh quên rồi nhưng các
> > bước thì như sau
> >
> > * tạo hai tập tin (bằng dd if=/dev/zero) a.img, b.img
> > * tạo hai loopback device ứng với hai tập tin trên, /dev/loop{1,2}
> > * tạo đĩa raid 0 (/dev/md0, level=stripe) dùng hai đĩa loopback vừa
> > nói
> > * tạo phân vùng /dev/md0p1 dùng ext4
> > * kiểm tra tốc độ (dùng dd)
> >
> > kết quả:
> > * tốc độ (ghi) trên native disk: tầm 60MB/s
> > * tố độ (ghi) trên /dev/md0p1 ở trên: tầm 20MB/s
> >
> > vây là lòng vòng qua hai cái mô-đun (loop, raid0) bị rớt mất 20MB/s
> >
> > kết luận:
> >
> > * đừng nghĩ lung tung, bỏ tiền mua ssd hoặc tìm cách xài ramdisk :D
> >
> > have fun^^
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.