[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpNếu khìn khìn bỏ lun wicd và laptop-mode thì chắc .... không kịp kéo khóa quần ... chứ đừng nói ... Đến ulsan bolt cùng khong kịp lao tới toa nét ... Hi hi hi ...

Rõ shit, laptop cắm điện, cắm NIC mà còn wicd với laptop-mode ...dẹp :)

----------------------------------------------------------------------------

Mỗi lần boot tiết kiệm 10-15 giây. Ngày nào đi khách nhiều, tiết kiệm được 2 phút ... năm tiết kiệm được 720 phút, đời người 60 năm, tiết kiệm được 1 tháng ... hỏi các bác cao tuổi cớ wangji thì biết ở tuổi thất thập mà thêm được một tháng ... ôi thôi hạnh phúc biết là bao ...

Máy boot nhanh, hạn chế được nhiều tật xấu ... ví dụ như ... hút thuốc trong lúc chờ boot máy ... ngày bỏ được 8 điếu thuốc ==> cai thuốc lá cho rùi ... Thêm được một tháng nữa ...

Ôi biết bao nhiêu lợi ích ...

Chỉ cần đầu tư con SSD, máy của em chạy con i5 540M thế hệ 1, đời 2010 nha các bác :D

Chúc cả nhà vui & sống thọ :D

2013/1/4 Long Phan Dao Viet <[email protected]>
Quả nhiên linux thik thật, đúng 2-1 = 1 ...

-----------------------------------------------------------------------

[[email protected] ~]$ systemd-analyze blame
   461ms wicd.service
   454ms laptop-mode.service
   181ms systemd-udev-trigger.service
   139ms console-kit-log-system-start.service
   116ms systemd-vconsole-setup.service
   104ms dev-hugepages.mount
   103ms systemd-remount-fs.service
   102ms systemd-modules-load.service
    99ms systemd-logind.service
    96ms systemd-sysctl.service
    74ms dev-mqueue.mount
    57ms colord.service
    53ms sys-kernel-debug.mount
    48ms polkit.service
    48ms systemd-udevd.service
    26ms systemd-tmpfiles-setup.service
    24ms udisks2.service
    21ms systemd-user-sessions.service
    20ms tmp.mount
    19ms console-kit-daemon.service
    16ms upower.service
    13ms rtkit-daemon.service
    13ms accounts-daemon.service
    10ms udisks.service
     3ms boot.mount
     2ms sys-fs-fuse-connections.mount
[[email protected] ~]$ systemd-analyze
Startup finished in 5446ms (kernel) + 1281ms (userspace) = 6728ms
[[email protected] ~]$


2013/1/4 Long Phan Dao Viet <[email protected]>
[[email protected] ~]$ systemd-analyze blame
  4068ms clamd.service
   637ms laptop-mode.service
   609ms wicd.service
   159ms systemd-udev-trigger.service
   129ms console-kit-log-system-start.service
   122ms systemd-logind.service
    89ms systemd-remount-fs.service
    80ms systemd-modules-load.service
    79ms systemd-sysctl.service
    76ms systemd-vconsole-setup.service
    70ms dev-hugepages.mount
    66ms colord.service
    65ms dev-mqueue.mount
    53ms sys-kernel-debug.mount
    48ms polkit.service
    37ms systemd-udevd.service
    29ms tmp.mount
    25ms udisks2.service
    24ms console-kit-daemon.service
    23ms systemd-tmpfiles-setup.service
    15ms upower.service
    14ms accounts-daemon.service
     8ms rtkit-daemon.service
     5ms udisks.service
     3ms systemd-user-sessions.service
     2ms boot.mount

-------------------------

Thằng l*ng này GNU thật, xài linux còn bày đặt clamd ... mất bố nó 4K ms :))


2013/1/4 Ngô Huy <[email protected]>
Làm cho SmartPhone thì trước hết anh em ai cũng có 1 cái xài đã bác ah :-D
Startup finished in 3578ms (kernel) + 9018ms (userspace) = 12596ms
bên em/cháu khởi động mất 12s rưỡi tính luôn vào X :-D

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'