[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Disable picture sau khi đăng nhậpqua systemd rồi à, 0 kêu tớ lên kiếm tô bún bò :D Mà vẫn
giữ /var/log/pacman.log đó chớ (xem http://archlinuxvn.org/vn/members/)

On Fri, 4 Jan 2013 10:01:17 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Nếu khìn khìn bỏ lun wicd và laptop-mode thì chắc .... không kịp kéo
> khóa quần ... chứ đừng nói ... Đến ulsan bolt cùng khong kịp lao tới
> toa nét ... Hi hi hi ...
> 
> Rõ shit, laptop cắm điện, cắm NIC mà còn wicd với
> laptop-mode ...dẹp :)

--
I am ... 5 dog years old.