[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Kết nối USB 3g HSDPAOn Fri, 4 Jan 2013 20:16:52 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> 
> Mình có con USB 3G ghẻ xài 3 mạng của tàu. Mình làm theo hướng dẫn ở
> đây<https://wiki.archlinux.org/index.php/USB_3G_Modem>.
> Đã cài đủ usbutils,usb_modeswitch và modemmanager.

0 xài 3g nên 0 biết 3g là gì :D chỉ thấy trên mạng rao bán mấy bộ phát
wifi di động có khe gắn sim 3g. bỏ mấy trămđỡ  mua về xài mất công ngồi
debug ba cái đồ tàu lụi :D


--
I am ... 5 dog years old.