[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Kết nối USB 3g HSDPA2013/1/4 Quang Nguyễn <[email protected]>
Chào mọi người,

Mình có con USB 3G ghẻ xài 3 mạng của tàu. Mình làm theo hướng dẫn ở đây. Đã cài đủ usbutils,usb_modeswitch và modemmanager.

Chạy nm-connection-editor và cấu hình như đợt trước Doan có nói. Tuy nhiên mình không thể Save lại cấu hình để connect được. Hình kèm theo ở đây http://i.imgur.com/J4JTZ.jpg.

lsusb thì đã nhận usb-3g rồi.

Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0c45:6416 Microdia
Bus 002 Device 035: ID 05c6:2000 Qualcomm, Inc.
Bus 002 Device 021: ID 1c4f:0003 SiGma Micro HID controller

Nhờ mọi người giúp dùm :-)


Cấu hình ok rồi đó anh. Chạy cái nm-connection-editor với quyền sudo thử anh có save được không :D.