[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Kết nối USB 3g HSDPACấu hình ok rồi đó anh. Chạy cái nm-connection-editor với quyền sudo thử anh có save được không :D.

Thực ra thì sudo rôi đó em. Nhưng thôi, cái lỗi ko save được anh fix được rồi.
Save cấu hình rồi những chưa thấy kết nối được Internet. Chưa hiểu tại sao.

--

Quang