[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Linux trên wifi routerVấn đề mình đang đề cập sau đây không là Arch, nhưng có liên quan đến Arch ở chỗ đều là Linux, viết ra đây chia sẻ cái sung sướng của mình. Mình thường kéo phim torrent về coi. Kéo một phim torrent vài GB cũng mất vài giờ. Nếu để chỉ để laptop hoặc desktop kéo mà không làm việc gì thêm thì rõ ràng phí điện, suy ra phí tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn. Sắm một cái USB 8GB khoảng 100 ngàn với một cái router wifi là có thể kéo phim được rồi. Bây giờ số nhà xài internet có router wifi chắc cũng nhiều. Đầu tư một cái router bình thường cũng khoảng mấy trăm ngàn, chi bằng thêm chút ít kiếm cái có cổng USB. Router thì chạy cả ngày nên tận dụng cho nó kéo phim về USB lúc rảnh rỗi. Phương án này tiết kiệm điện rất nhiều.

Mình kiếm con Buffalo WZR-HP-G300NH (đố bạn bao nhiêu tiền), vứt cái stock firmware đi, cài Linux vô. Linux ở đây là Openwrt, cài thêm mấy module hỗ trợ cổng USB (cài kiểu tương tự pacman ấy), mount usb vào, cài thêm transmission để nó kéo torrent, cái này rất tiện vì có thể quản lí trạng thái của torrent đang kéo bằng giao diện web trong LAN hoặc ngoài WAN. Mình đi dạy ở ngoài muốn biết ở nhà chú nó làm việc tới đâu rồi chỉ cần móc Smartphone ra theo dõi, xong thì ra lệnh cho chú nó nghỉ. Cài thêm ftp server hoặc web server cho router để thưởng thức phim qua LAN hoặc copy qua máy tính cất.

Con này chạy như trâu như cái tên của nó. CPU 400Mhz, RAM 64MB, ROM 32mb mà kéo torrent chẳng khi nào "rớt" usb ra ngoài.