[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Hàng vềOn Fri, 4 Jan 2013 21:34:35 +0700
h2vn <[email protected]> wrote:

> Lu bu qua' que^n ma^'t vu. offline, ba'c Ky` Anh xa^'u nha, kho^ng
> nha('c mie^`nh hi. La^'y ca'i a'o ru`i ma` kho^ng ddu?o?.c ma(.c a`.

Xin lỗi bác mình không để ý chi trơn. Hẹn bác dịp khác vậy.


--
I am ... 5 dog years old.