[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Linux trên wifi routerVào 02:15:21 UTC+7 Thứ bảy, ngày 05 tháng một năm 2013, phan tan phu đã viết:
> Vấn đề mình đang đề cập sau đây không là Arch, nhưng có liên quan đến Arch ở chỗ đều là Linux, viết ra đây chia sẻ cái sung sướng của mình. Mình thường kéo phim torrent về coi. Kéo một phim torrent vài GB cũng mất vài giờ. Nếu để chỉ để 

[snip]

> Con này chạy như trâu như cái tên của nó. CPU 400Mhz, RAM 64MB, ROM 32mb mà kéo torrent chẳng khi nào "rớt" usb ra ngoài.

Trò này coi bộ hay lắm à nghen. Không biết Toshiba 1TER có cài cọt gì vào được không nhỉ. Nếu phải mua cái mới thì tốn ... điển quá.
Còn router thì xài hiệu nào? Chỉ chính xác đi mới dám làm.