[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Kết nối USB 3g HSDPAOn Sat, 5 Jan 2013 12:33:11 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> ko biết do mạng lởm hay sao mà time trong ping lên cả 1k :D
Delay của 3g là thế đấy ;)