[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Linux trên wifi routerOn Sat, 5 Jan 2013 12:40:16 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Chà, vậy cuối cùng con Buffalo WZR-HP-G300NH là bao nhiêu xiền í nhể.
> Nhà mình có con access point Buffalo G54, chả biết có phải con trên
> wiki openwrt nói không nữa. Cơ mà đồ chung ko được chọc ngoái vào.

WZR-HP-G300NH ở HN mua khoảng ~ 1 mil (tuỳ option). Hàng không hộp thì
khoảng 900k, hàng có hộp + đế + đĩa + ... như của mình là 1.1 mil
(khuyến mại 50k vì hay mua hàng của thằng này còn 1.05 mil :))).

Xem ở mặt sau của cái router có mã đầy đủ của sản phẩm đó. Nếu là
WHR-G54S thì có hỗ trợ đấy.