[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Hàng vềVào 11:57:00 UTC+7 Thứ ba, ngày 01 tháng một năm 2013, An Nguyen đã viết:
> http://moments.urban-messenger.net/index.php?/category/6
> Cần high res JPEG hay RAW thì xách cái gì đi gặp tớ mà copy hen
Chà, có hàng chất lượng thê thảm quá, chắc phải đi ... nha khoa 2k gấp hehe!