[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tìm font viết tay trong LinuxOn Mon, 7 Jan 2013 09:13:57 +0700
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Cái này chăng: http://fontzone.net/font-details/Freestyle+Script/ ?


một số phông các bạn có thể tìm trên mạng "Hùng Lan font design". Bác
Hùng Lan ngày xưa viết truyện dũng sĩ héc man mình với em trai đọc mê
tít thò lò ai dè sau này mới biết đó truyện do người việt chế ra; bác
ấy giờ ở Bà Rịa Vũng Tàu :D Hồi xưa biết bác ấy sớm thì vntex ngon rồi
=))

--
I am ... 5 dog years old.